داستان ضرب المثل هر قِرونی زیر هزار من سنگ است| ویکی پدیا فارسی

داستان ضرب المثل هر قِرونی زیر هزار من سنگ است

داستان ضرب المثل هر قِرونی زیر هزار من سنگ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این ضرب المثل در گفتگوی پدرها و مادرها با فرزندانشان به منظور عادت...

 

 

قِران واحد پول دوره ی قاجار بود که در گویش مردم کرمان تا اواخر دوره ی پهلوی نیز به کار می رفت. هرچند که واحد پول تبدیل به ریال شده بود ولی مردم به هر ریال می گفتند یک قِران. «قِران» سکه ای بود که از فلز نقره ضرب می شد. کرمانی ها این واحد پول را «قِرون» می نامیدند.

 

 

بنابراین یک ریال را «یک قِرون» دو ریال را «دو قِرون» و… می نامیدند.

 

این ضرب المثل در گفتگوی پدرها و مادرها با فرزندانشان به منظور عادت دادن فرزندان به قناعت و دریافت درکی صحیح از اقتصاد خانواده به کار می رفت. هرگاه پدری مقداری پول برای تأمین هزینه های فرزندش به او  می داد، همزمان با پرداخت پول، می گفت: این پول ها را بجا و به موقع و در راه درستی خرج کن. قدر آنها را بدان، زیرا هر قرونی از زیر هزار من سنگ به دست آمده است.

 
برای خواندن اامه داستان به ادامه مطلب مراجعه کنید

كلوپ خنده